En varieret hverdag

Vi prioriterer højt, at eleverne har en varieret skoledag, der er motiverende og inspirerende. For at lykkes med dette inddrages flere forskellige digitale værktøjer i undervisningen. Disse skaber dels et afbræk i undervisningen samtidig med, at de lægger op til aktiviteter både uden for klasselokale og skole. Eksempler på dette kan være QR-løb, GPS-løb, WOOP og Rynkeby skoleløb.

Ovennævnte er eksempler på, hvordan digitale værktøjer i samspil med bevægelse skal skabe øget læring hos den enkelte elev. Det er generelt vigtigt for os at inddrage bevægelse i den daglige undervisning, og derfor har vi i udskolingen en bevægelsesinspirator, der skal understøtte teamenes arbejde med at inddrage bevægelse til gavn for elevernes læring og trivsel.