Bevægelse i hverdagen

På Østerhåbskolen har vi fokus på bevægelse, som primært kommer til udtryk på tre måder:

  • Bevægelse, som understøtter faglig læring
  • Bevægelse, som støtter trivsel og samarbejde
  • Bevægelsespauser

Bevægelsespauserne er små korte pauser i undervisningen på 5 – 10 min., hvor eleverne kommer op og får rørt sig. Vi tilstræber, at de små bevægelsespauser får et fokus, fx socialt, motorisk, puls eller et afspændingsfokus. Forsøg viser, at denne form for aktivitet hjælper med at fastholde læringen.

På billederne til højre kan du se eksempler på, hvordan vi bruger bevægelse til at understøtte den faglige læring: Her er blandt andet billeder fra en mellemtrinsklasse der laver tabeltræning kombineret med løb og armbøjninger og en udskolingsklasser der træner engelskegloser med frisbees.

Endelig er der idrætsfaget, hvor skolen skal leve op til Fælles Mål. Som hovedområder arbejdes der med boldbasis og boldspil, redskabsaktviteter, kropsbasis, vandaktiviteter, dans og udtryk , natur- og udeaktiviteter samt løb, spring og kast.