Fravær ved sygdom

Alle kan blive syge, alle skal til tandlægen en gang i mellem eller være fraværende på andre måde. Uanset årsagen, er det meget vigtigt, at de rette personer for det at vide, når en elev ikke er i skole. Læs derfor nedenstående vejledning grundigt igennem. I Horsens kommune er der generelt fokus på elevernes fravær, så det er meget vigtigt, at du/I sørger for at skrive i kontaktbøgerne, så dit/jeres barns fravær kan blive registreret korrekt.

Sygdom

Hvis dit barn er sygt og derfor ikke kommer i skole, skal du sørge for at skrive det i barnets kontaktbog på intra hurtigst muligt. 

Procedure i forbindelse med elevfritagelse fra undervisning

Læge-, tandlægebesøg eller anden kortere fritagelse

Skal dit barn til tandlægen, læge eller fritages til andet i kortere tid skal der også gives besked til elevens lærere i kontaktbogen i intra.

Fritagelse i mere end to dage

Vi vil gerne understrege vigtigheden af at eleverne kommer i skole hver dag. Vælger I at jeres barn alligevel skal fritages fra undervisningen og er det i mere end to dage, skal I henvende jer til den respektive afdelingsleder. Godkendes fritagelsen, vil I modtage følgende svar fra den pågældende afdelingsleder:

”Jeg noterer jeres barns fravær i den nævnte periode.

Jeg minder jer om, at jeres barn i denne periode vil miste læringsudbytte og minde om, at I som forældre selv har ansvar for at være opsøgende ift. læringsmål for fraværsperioden.

God ferie!”

I tilfælde af fritagelse fra undervisningen er det jeres eget ansvar at sørge for, at jeres barn får kompenseret for den tabte undervisning.