Søstrene Jensen

I maj måned 1993 modtog skoleinspektør Per Bentsen et brev fra advokat Børge Jørgensen. I brevet stod, at Torstedskolen havde arvet 100.000 kroner fra Dagny og Andrea Jensen. Pengene skulle bruges til legater til elever på skolen, ”der gennem stor flid, på en målrettet, behagelig måde og i positivt samspil med andre opnår gode resultater i forhold til deres forudsætninger.”

Søstrene Jensen var rengøringspersonale på Torstedskolen fra 1952 til 1965. Til dagligt blev de omtalt som ”Ines-pigerne” efter navnet på huset de boede i på Vejlevej – Ines. De meget sparsommelige damer havde til sidst hverken varme eller vand i deres hus, fordi de ikke ville bruge penge på reparationer. Tidligere skoleinspektør Bent Pedersen mindes i en artikel fra 1993 også, at søstrene var så sparsommelige, at de til tider gjorde rent på skolen i mørke.

Alle disse besparelser er siden hen kommet mange til gode, for udover donationen til skolen, blev det også til en frugthave til Tamdrup Plejehjem og en pengesum på 135.000 kroner til Torsted kirke dedikeret til udsmykning. Over tyve år senere holder vi på Østerhåbskolen – tidligere Torstedskolen – traditionen i hævd. 

Skoleåret 2016/2017

De nominerede var:

7. årgang:                                                  8. årgang:                                            9. årgang:                      

7.A: Signe Sørensen                                  8.A: Jakob Sørensen                           9.A: Sara Keller                                     

7.B: Thomas Jacobsen                              8.B: Cristen Jeremi Sriraj                    9.B: Emilie Rau

7.C: Magnus Madsen                                 8.C: Julie Olesen                                9.C: Malte Snedker

7.D: Hajar                                                   8.D: Victor Oksen                               9.D: Maria Wiksel

7.E: Nicklas Mortensen

Vinderne

Vinderne af Søstrene Jensen legaterne for skoleåret 2016/2017 er:

Fra 7. årgang: Signe Sørensen!

Fra 8. årgang: Jakob Sørensen!

Fra 9. årgang: Malte Snedker!