Pædagogiske ambitioner

Ambitioner

Østerhåbskolen er en ny skole og vi arbejder fortsat på, at få fastsat vores pædagogiske ambitioner.

Sporarbejde

Sporarbejdet på Østerhåbskolen handler om samarbejde på tværs af klassetrin for både det pædagogiske personale og eleverne. I hver afdeling er der op til tre spor, som er med til at skabe rammen for at arbjede med det enkelte barns lærings- og trivselsprogression. 

Der er skemalagt en ugentlig projekt-/fagdage, hvor eleverne får mulighed for at fodybe sig i et emne i aldersblandede grupper.