PPR: Pædagogisk og Psykologisk Rådgivning

Horsens kommune

PPR står for Pædagogisk Psykologisk rådgivning og varetages i Horsens kommune af Tværgående Enhed for Læring. Her sidder forskellige konsulenter og psykologer klar til at rådgive og vejlede både skoler og forældre med henblik på at understøtte udvikling og læring hos børn og unge.

Læs mere om PPR på Horsens kommunes hjemmeside: PPR i Horsens kommune.