Skolebestyrelsens kalender

februar
20-02-2019 18:00 Skolebestyrelsesmøde
april
02-04-2019 18:00 Skolebestyrelsesmøde
juni
03-06-2019 18:00 Skolebestyrelsesmøde