Udskoling

Dagliglivet

I udskolingen på Østerhåbskolen arbejdes der målrettet med elevernes læring, trivsel og personlige mestring. Udskolingen er organiseret i to sporteam fra 7.-9. årgang, og eleverne møder kun kendte voksne i løbet af en skoledag. Det er nemlig teamets lærere, der selv vikardækker og anvender ressourcerne der, hvor det har den største effekt i den pædagogiske praksis.

At det kun er teamets lærere, der underviser klasserne på sporet, medfører, at det er muligt at skabe en varieret skoledag, hvor der lægges fleksible skemaer. Det kunne være fagdage, projektuger og ture ud af huset.

Elevernes læring er omdrejningspunkt for hele sporteamets arbejde. Målet er, at alle elever bliver så dygtige, som de kan. Dette udmøntes i en synlig læringskultur, hvor lærerne er ambitiøse på elevernes vegne. Derfor stilles der også krav til eleverne om at tage medansvar for læring. I udskolingen har vi tilknyttet to AKT-vejledere samt to uddannelses- og jobvejledere, der arbejder målrettet med elevernes trivsel og personlige mestring. Vi har stor opmærksomhed på at ruste eleverne til den virkelighed, der venter efter folkeskolen, og derfor arbejdes der kontinuerligt med at styrke deres uddannelsesparathed. Både i 7. og 8. klasse screenes eleverne ift. dette, hvilket giver os mulighed for tidligt at iværksætte konkrete tiltag for den enkelte elev.

Eleverne har tilknyttet en kontaktlærer, der er bindeled mellem skole og hjem; dette med henblik på at understøtte den enkelte elevs læring, trivsel og personlige mestring. Vi prioriterer skole-hjem samarbejdet højt og forventer ligeledes, at forældrene engagerer sig og tager medansvar for deres børns skolegang.