Indskoling

Dagliglivet

Eleverne skal i dagliglivet på skolen opleve, at de i et trygt og overskueligt skolemiljø kan lære, få gode oplevelser og være en betydningsfuld del af et fællesskab.
Vi har i indskolingen fokus på at eleverne:
  • har tydelige læringsmål og at børnene ved, hvor målene skal føre dem hen
  • gennem oplevelser og udnyttelse af egne erfaringer udvikler deres selvværd
  • tilegner sig kundskaber gennem hensigtsmæssige arbejdsmetoder og udtryksformer og møder inspiration og udfordring, som udvikler deres kreativitet og udtrykslyst
  • oplever sig selv som del af et ansvarsbærende og ligeværdigt fællesskab der forpligter
  • ser og oplever skolen som en del af lokalsamfundet/området, men også som et vindue ud til andres liv i en mangfoldig verden
  • gennem stadig udfordring udvikler deres selvstændighed, handleduelighed og samarbejdsevner.